กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2565

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4/2565

วันที่27 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 นางพวงเพชร สุขโข ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ในเขตพื้นที่ให้บริการของภายใต้กิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ในเขตพื้นที่อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ได้แก่ โรงพยาบาลปลายพระยา ,ร้านดีเค ออโต้เซอวิส และโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม  ในส่วนของกิจกรรมนี้ผู้จัดการ กปภ.สาขาอ่าวลึก ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย และรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากลูกค้ามาปรับปรุง และประชาสัมพันธ์ให้ใช้  Line Official @pwathailand 

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน