กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปากพนัง  ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565

กปภ.สาขาปากพนัง  ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565   

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่ทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำให้กับลูกค้า กปภ. กรณีค่าน้ำสูงผิดปกติ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตามโครงการผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็ค ชัวร์ 

 

 

# มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

# ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาปากพนัง

# นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปากพนัง

# และทีงาน บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาปากพนัง     

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน