กปภ.สาขาปากพนัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ แม่ข่ายปากพนัง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากพนัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ แม่ข่ายปากพนัง

28 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาปากพนัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ  แม่ข่ายปากพนัง

กปภ.สาขาปากพนัง ดำเนินการล้างถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ ณ  แม่ข่ายปากพนัง

             วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ทีมงานผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ได้ดำเนินการล้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำ ณ แม่ข่ายปากพนัง ขนาด 80,150,400 ลบ.ม./ชม.  ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาดมีมาตรฐานของ กปภ.

 

 

# มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

# ด้วยความห่วงใยจาก กปภ.สาขาปากพนัง

# นายชัฏ ชูพงศ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาปากพนัง

# และทีมงานผลิต กปภ.สาขาปากพนัง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน