การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2565

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2/2565

    เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมายภายใต้การบริหารงานโดย นางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผจก.กปภ.สาขาพิมาย พร้อมหัวหน้างานพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (Home Care) ณ  พื้นที่ หมู่ที่1 ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา โดยทำการตรวจเช็คท่อภายในพร้อมซ่อมแซมน้ำไหลเบาภายในบ้านเรือนตามที่ลูกค้าต้องการรวมทั้งชี้แนะแนวทางในการลงทะเบียนPWA Line Official เพื่อยกระดับการให้บริการลูกค้าเข้าถึงบริการต่างๆของกปภ.ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน