กิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยอาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยอาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

24 มิถุนายน 2565


กิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยอาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565   
                                                                       
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง จัดกิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทยอาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน นำโดยนางวารุณี ภิรมย์กิจ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นายวิชัย สมานญาติ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 
นายชวลิต ชมนาวัง หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด โดยลงพื้นที่ บ้านเมืองเก่า ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อประปาภายในบ้านลูกค้าและประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการทำธุรกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
พร้อมกันนี้ได้มอบของที่ระลึกของ กปภ.ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และทาง กปภ ได้ขออนุญาตเพื่อถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติข้อมูลส่วนบุคล PDPA

 
เลื่อนขึ้นข้างบน