การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (HOME CARE) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (HOME CARE) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

28 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (HOME CARE) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

    เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" (HOME CARE) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพบปะลูกค้าในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ กปภ.สาขาโนนสูง ณ บ้านจันดุม ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ , รับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ, ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปา พร้อมประชาสัมพันธ์การชำระค่าน้ำประปาและการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ แนะนำการใช้งาน Line Official : @PWAthailand ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการรับบริการต่าง ๆ ของ กปภ.

 

      งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน