กิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ-อปท เพื่อปวงชน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ-อปท เพื่อปวงชน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

24 มิถุนายน 2565


กิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ-อปท เพื่อปวงชน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง

วันที่ 24 มิถุนายน 2565
 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง นำโดย นางวารุณี ภิรมย์กิจ ผู้จัดการ และนายโสพล อาภรณ์แก้ว หัวหน้างานผลิต พร้อมพนักงานสายงานผลิต ทำกิจกรรมโครงการน้ำประปา กปภ-อปท เพื่อปวงชน 2565 
ที่โรงกรองน้ำบ้านโนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ทาง กปภ. ได้ให้ความรู้ด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา  การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ซึ่งมีผู้เข้ารับกิจกรรมจำนวน 4 หมู่บ้าน ที่ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน  และทาง กปภ ได้ขออนุญาตเพื่อถ่ายภาพและบันทึกวีดีโอ ตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติข้อมูลส่วนบุคล PDPA

 
เลื่อนขึ้นข้างบน