กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2565 จัดอบรมพนักงานในหลักสูตร “การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2565 จัดอบรมพนักงานในหลักสูตร “การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ"

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2565 จัดอบรมพนักงานในหลักสูตร “การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ"

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นำโดย นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอารีนันท์  นราวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 และเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2565 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยเชิญพ.ต.ต.ดร.วรชาติ บุรณศิริข้าราชการบำนาญอดีต สารวัตรกลุ่มงานพลศึกษาและต่อสู้ป้องกันตัวศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจมาเป็นวิทยากรอบรมพนักงานในหลักสูตร "การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ" พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้พนักงานในสังกัดส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาสมุทรสาคร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน