กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลขนอมประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลขนอมประจำปี 2565

26 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลขนอมประจำปี 2565

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยนายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม มอบหมายให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัด

เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลขนอมประจำปี 2565 จัดโดยโรงพยาบาลขนอม หมู่ที่ 3 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565

พร้อมกับให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด เพื่อบริการแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่เข้าร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

 

#กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงาน กปภ.สาขาขนอม

     

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน