กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมกับบริษัทบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการจัดการลดน้ำสูญเสีย) ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำบริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมกับบริษัทบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการจัดการลดน้ำสูญเสีย) ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำบริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาภูเก็ต ร่วมกับบริษัทบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการจัดการลดน้ำสูญเสีย) ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำบริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต

วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ภายใต้การบริหารงานโดยนายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 ร่วมกับบริษัทบริษัท เอเชีย อินฟราสตรักเชอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (โครงการจัดการลดน้ำสูญเสีย) ลงพื้นที่ตรวจวัดแรงดันน้ำบริเวณหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่าดาวรุ่ง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เพื่อตรวจวัดแรงดันน้ำการไหลของน้ำในพื้นที่ดังกล่าว ให้เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของกปภ. และลูกค้าได้มีน้ำใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด

📍: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สื่อถ่ายภาพลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในภาพถ่ายเพื่อเป็นข้อมูลทำข่าวประชาสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

# ผู้ใช้น้ำมั่นใจ กปภ.เช็คชัวร์

# PWAservice  

#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต

 
เลื่อนขึ้นข้างบน