การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ร่วมประชุมกับบริษัท ดี.พี.ดี. ซิสเท็ม จำกัด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ร่วมประชุมกับบริษัท ดี.พี.ดี. ซิสเท็ม จำกัด

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก ร่วมประชุมกับบริษัท ดี.พี.ดี. ซิสเท็ม จำกัด

 วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก นำโดย นางพวงเพชร สุขโข ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมประชุมกับบริษัท ดี.พี.ดี. ซิสเท็ม จำกัดเพื่อพบปะพูดคุยปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงข้อสรุปสัญญาจ้างบริษัท

 
เลื่อนขึ้นข้างบน