กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน)

27 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) รวมพลังต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก (วันที่ 26 มิถุนายน)

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายกิตติศักดิ์  เกื้อกาญจน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ  หัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมกันแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และเห็นความสำคัญในวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้เกิดความตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและมุ่งเม้นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน