การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานหาท่อแตก-รั่ว เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานหาท่อแตก-รั่ว เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานหาท่อแตก-รั่ว เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา ภายใต้การบริหารงานโดย นางจันทิรา  ทองพูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่ดำเนินการปฏิบัติงานหาท่อแตก-รั่ว เพื่อค้นหาน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เจอจุดแตก-รั่ว ทั้งหมด 8 จุด และได้ทำการซ่อมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเดินหน้าตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (DMA) ตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กปภ. และลดปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นกับสาขา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน