กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี ในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี ในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565

26 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาธัญบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในการจัดกิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี ในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี มอบหมายให้นายประกาศิต มณีนารถ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมของจังหวัดปทุมธานี ในพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ 26 มิถุนายน 2565 พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 756 ขวด เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ในการนี้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีถวายพระพร ฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฝก ทำแซนด์วิชปลา และเตรียมดินสำหรับปลูกต้นไม้ ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน