กปภ.สาขากำแพงเพชร ติด 1 ใน 17 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมนำเสนอสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร ติด 1 ใน 17 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมนำเสนอสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร ติด 1 ใน 17 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมนำเสนอสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 มิ.ย.65 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทรน์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านองค์กรคุณธรรม ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

โดย กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 17 หน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ระดับจังหวัด ล่าสุดในปี 2565 นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร และพนักงานร่วมสร้างสรรค์สู่องค์กรคุณธรรม ภายใต้ตามคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมร่วมกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ เพื่อการันตีพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมนำการพัฒนา

จากนั้นได้นำเสนอผลการดำเนินงาน เพื่อคัดเลือกเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป

มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
#องค์กรคุณธรรมต้นแบบ
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦

 
เลื่อนขึ้นข้างบน