กปภ.สาขาระนอง ดำเนินการตามแผน ทำความสะอาดโรงกรองน้ำสำนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาระนอง ดำเนินการตามแผน ทำความสะอาดโรงกรองน้ำสำนักงาน

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาระนอง ดำเนินการตามแผน ทำความสะอาดโรงกรองน้ำสำนักงาน

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง มอบหมายให้นายดนัย พรหมศิริ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดงานผลิต ดำเนินการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบถังตกตะกอนขนาด 100, 160, 200 ลบ.ม. ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำสำนักงาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) และโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ประจำปี 2564 เพื่อให้การผลิตน้ำประปา มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ กปภ.กำหนด และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาระนอง

นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง

และทีมงาน กปภ.สาขาระนอง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน