กปภ.สาขาราชบุรี ดำเนินการกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในพื้นที่จำหน่ายน้ำ ต.เกาะพลับพลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาราชบุรี ดำเนินการกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในพื้นที่จำหน่ายน้ำ ต.เกาะพลับพลา

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาราชบุรี ดำเนินการกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในพื้นที่จำหน่ายน้ำ ต.เกาะพลับพลา

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน  2565  นายไพฑูรย์ พงษ์รอด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี และนายสุรวุฒิ  ชอบอิสระ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และพนักงานในสังกัดงานผลิตและบริการฯ  ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ และติดตั้งตู้ควบคุม PRV ท่อขนาด 500 มม.  บริเวณพื้นที่ สถานีจ่ายน้ำเกาะพลับพลา  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการวิเคราะห์การจ่ายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อลูกค้าและกปภ.ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน