การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ผจก.พูดคุยเรื่องผลการดำเนินงานของแต่ละสายงาน และร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามถึงปัญหาในการทำงาน ของแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ให้งานสำเร็จไปตามเป้าหมายขององค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการ กปภ.สาขาจันดี

 
เลื่อนขึ้นข้างบน