กปภ.ข.10 มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ สมทบทุนก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.10 มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ สมทบทุนก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

24 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.10 มอบน้ำดื่มบรรจุขวด สนับสนุนพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ สมทบทุนก่อสร้างซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายประเสริฐ เหลืองศิริมงคล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นายสุเมธี เจริญวงศ์มิตร ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย ร่วมส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.แก่สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนางนภาภรณ์  โลหะเวช หัวหน้างานจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้รับมอบ จำนวน 360 ขวด (30 โหล) เพื่อนำไปใช้จัดพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลฯ สมทบทุนก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากจน ตามโครงการก่อสร้างบ้านซ่อมแซมบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ต่อไป

 
เลื่อนขึ้นข้างบน