การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ได้รับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ได้รับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2565

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ได้รับการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2565

นายนิมิตร ปิ่นธานีผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เดี่ยววิไลผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9ประธานคณะทำงาน พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย นายจีรวัฒน์ มุกดาผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 9,  นางสาวปณิชา ปลอดภัย หัวหน้างานควบคุมคุณภาพน้ำ 2 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 9 และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการจากกรมอนามัย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เข้าตรวจประเมินตามโครงการ Water is Life เพื่อรับรองสถานีผลิตน้ำแม่ข่ายพะเยา โรงกรองน้ำดอยจอมทอง กปภ.สาขาพะเยา ซึ่งเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันตรวจสอบและส่งเสริมคุณภาพน้ำประปาทั้งในระบบผลิตและระบบจ่ายของ กปภ. รวมทั้งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. มั่นใจว่าจะได้อุปโภคบริโภคน้ำประปาสะอาดและปลอดภัย (Water is Life) น้ำคือชีวิตในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน