ชาวลานกระบือ เฮ!! ประปากำแพงเพชร ให้บริการนอกสถานที่ ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมสร้างสัมพันธ์ที่ดี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ชาวลานกระบือ เฮ!! ประปากำแพงเพชร ให้บริการนอกสถานที่ ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมสร้างสัมพันธ์ที่ดี

24 มิถุนายน 2565


ชาวลานกระบือ เฮ!! ประปากำแพงเพชร ให้บริการนอกสถานที่ ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมสร้างสัมพันธ์ที่ดี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิ.ย.65 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการลูกค้าเชิงรุก ด้วยบริการชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่ ) การขอติดตั้งประปาพร้อมสำรวจทันที แนะนำการทำธุรกรรมออนไลน์ และให้ความรู้เรื่องการประหยัดน้ำ  ณ วัดแก้วสุริยฉายด์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าจำนวนมาก ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า " ดีใจที่ประปามาให้บริการถึงที่ ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจซบเซา"
 
ทั้งนีั กปภ.สาขากำแพงเพชร จะออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) ทุกวันพฤหัสบดี และศุกร์ที่ 3 ของเดือน ณ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
 
มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
#บริการนอกสถานที่
#การประปาส่วนภูมิภาค💦

 
เลื่อนขึ้นข้างบน