งัดมัดเด็ด!! เอาใจลูกค้ากำแพงเพชรยก GECC เคลื่อนที่ถึงบ้าน นำร่องลานกระบือที่แรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

งัดมัดเด็ด!! เอาใจลูกค้ากำแพงเพชรยก GECC เคลื่อนที่ถึงบ้าน นำร่องลานกระบือที่แรก

24 มิถุนายน 2565


งัดมัดเด็ด!! เอาใจลูกค้ากำแพงเพชรยก GECC  เคลื่อนที่ถึงบ้าน นำร่องลานกระบือที่แรก

จากนโนบายสู่การปฏิบัติที่มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรของ กปภ. ด้านการบริการลูกค้า ที่ให้ความสำคัญทั้งคุณภาพน้ำประปาและการให้บริการที่กระชับฉับไว ตรงใจตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด

ล่าสุด นายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร คว้ามัดเด็ดเอาใจลูกค้าถึงบ้าน ส่งพนักงานดูแลลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มพิเศษ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการทุพลภาพ ด้วยการยกศูนย์ราชการสะดวก (gecc) เคลื่อนที่ให้บริการสะดวกทุกที่ ทุกเวลา ไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน นำร่องพื้นที่อำเภอลานกระบือที่แรก พร้อมขยายผลทุกพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขากำแพงเพชร จากนั้นประเมินผลความพึงพอใจนำไปพัฒนาต่อยอดยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

โดยในวันนี้นอกจากสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแล้ว ยังถือเป็น Big Surprise ให้กับลูกค้าด้านบริการอีกด้วยมุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน
#GECCเคลื่อนที่
#การประปาส่วนภูมิภาค💦

 
เลื่อนขึ้นข้างบน