การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง จัดประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบผลิต และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง จัดประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบผลิต และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง จัดประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบผลิต และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

นายเอกรินทร์ ภู่พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ ทองคำแก้ว ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นายพงษ์สิทธิ์ สุวรรณเจตต์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นายจินดาพล กลิ่นเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา และ เพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ ในพื้นที่ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา โดยหลังจากสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ก่อสร้างเสร็จจะสามารถผลิตน้ำได้ถึง 300 ลบ.ม./ชม. เพื่อจ่ายน้ำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ต.ขนงพระ เทศบาลตำบลหมูสี และ ต. โป่งตาลอง  รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ำ บริเวณ ต. ขนงพระ และ ต. หนองน้ำแดง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและรองรับการเติบโตของชุมชน รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน