กปภ.สาขาพังงา ออกหน่วยบริการรับค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน มิถุนายน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพังงา ออกหน่วยบริการรับค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน มิถุนายน

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาพังงา ออกหน่วยบริการรับค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน มิถุนายน

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางนุชนภา พิณทอง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้งานอำนวยการ ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอทับปุด ตำบล  ทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าน้ำ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้น้ำมากยิ่งขึ้น โดย กปภ.สาขาพังงา จะออกหน่วยบริการประชาชนเป็นประจำทุกวันที่ 24 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ของเลื่อนเป็นวันทำการถัดไป

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

• โทรศัพท์ : 076-411-156

• โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 076-412-156

• Facebook : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน