การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และ โครงการหมู่บ้าน ซีพีเอ็น นิน ลำลูกกา คลอง6 ร่วมลงนาม MOU โครงการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และ โครงการหมู่บ้าน ซีพีเอ็น นิน ลำลูกกา คลอง6 ร่วมลงนาม MOU โครงการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565

24 มิถุนายน 2565


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 และ โครงการหมู่บ้าน ซีพีเอ็น นิน ลำลูกกา คลอง6 ร่วมลงนาม MOU โครงการสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565

        เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา นายสราวุธ เอี่ยมสงคราม ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 พร้อมด้วย ผู้บริหารโครงการหมู่บ้าน ซีพีเอ็น นิน ลำลูกกา คลอง 6 จ.ปทุมธานี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ ประจำปี 2565 โดยมีผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 และ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับโครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ อยุ่ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Sild Management : DSM) ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดน้ำให้กลุ่มผู้ประกอบการที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายในพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% อีกด้วย

 

          งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน