กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

24 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายศุภชัย ภู่ทองวัฒนวงษ์ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2, นายดนัย สายปินตา หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ 3 และ นายณัฐพล สิริโยธากร หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ นำพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรม 130ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลเพื่อปวงชนและโครงการเติมใจให้กัน บริเวณหมู่บ้านวิวสวย ต.ป่าแดด อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยให้บริการตรวจสอบซ่อมแซมระบบประปาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดน้ำสูญเสีย ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้คำแนะนำโดยไม่คิดค่าแรง แนะนำการใช้งาน PWA Line Official และ Application พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.และประชาชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน