กปภ.ข.6 จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

24 มิถุนายน 2565


กปภ.ข.6 จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 มอบหมายให้ นายสมพร นันตะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 โดยมี ผู้อำนวยการกอง นักบริหาร 9 หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6 ซึ่งมีวิทยากรบรรยายและฝึกซ้อม จาก วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าบรรยายในส่วนของรายละเอียดต่างๆ เช่น การเกิดไฟไหม้ องค์ประกอบของไฟ การป้องกันและการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้น พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เห็นจริง ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมฝึกปฏิบัติโดยการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ การอพยพเคลื่อนย้ายมารวมตัวยังจุดรวมพล และการฝึกซ้อมดับเพลิง ณ สำนักงาน กปภ.ข.6 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน