กปภ.สาขาธัญบุรี จัดอบรมและให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม จาก กปภ.สาขารังสิต(พ), กปภ.สาขาปทุมธานี และ กปภ.สาขาคลองหลวง เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย” ประจำปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดอบรมและให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม จาก กปภ.สาขารังสิต(พ), กปภ.สาขาปทุมธานี และ กปภ.สาขาคลองหลวง เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย” ประจำปี 2565

23 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดอบรมและให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมอบรม จาก กปภ.สาขารังสิต(พ), กปภ.สาขาปทุมธานี และ กปภ.สาขาคลองหลวง เรื่อง “การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย” ประจำปี 2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กปภ.สาขาธัญบุรี นำโดย นายนคร ขอแนบกลาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด จัดอบรมเรื่อง "การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย" ประจำปี 2565 ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้มีคณะผู้บริหารและพนักงานจาก กปภ.สาขารังสิต(พ), กปภ.สาขาปทุมธานี และ กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจากคุณรุ่งธรรม พลธรรม ผู้จัดการชลบุรีการดับเพลิง ให้การอบรมถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีแก่พนักงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 และได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนาม ณ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ กปภ.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน