สายงาน รปภ.2 จัดโครงการทวิภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สายงาน รปภ.2 จัดโครงการทวิภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี

23 มิถุนายน 2565


สายงาน รปภ.2 จัดโครงการทวิภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (กปภ.ข.7) นำโดย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการทวิภาคีเครือข่ายลดน้ำสูญเสียและมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 ณ กปภ.สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) จ.อุดรธานี โดยมี นายกมล ศรีวงษ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) และคณะให้การต้อนรับ พร้อมได้รับเกียรติจาก นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานสำหรับส่วนงานต่างๆ และจัดให้มีการแบ่งกลุ่มสำหรับร่วมกิจกรรมฐาน 4 สายงานหลัก ได้แก่ สายงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย สายงานผลิต สายงานอำนวยการ และสายงานจัดเก็บรายได้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานระหว่างเขต (กปภ.ข.6-7) และสาขาต่างๆ ที่เข้าร่วมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ช่วงบ่ายได้จัดให้มีการเสวนาในประเด็น "เป้าหมายความท้าทายและทิศทางของ กปภ. ในทศวรรษหน้า" นำโดยคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อมองอนาคต บริหารงานในปัจจุบัน สู่ผลลัพธ์ที่มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนของ กปภ. จากนั้น ภาคกลางคืนได้จัดให้มีการเดินสำรวจท่อแตกรั่วในพื้นที่จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาอุดรธานี (พ) เพื่อมุ่งลดน้ำสูญเสียได้ตามเป้าหมาย และในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมลงพื้นที่เดินสำรวจตามเส้นทางต่างๆ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน