กปภ.สาขาขนอม ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ " น้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน" ปี 2565 ให้แก่ ระบบประปา ม.13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขนอม ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ " น้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน" ปี 2565 ให้แก่ ระบบประปา ม.13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

23 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาขนอม ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ " น้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน" ปี 2565 ให้แก่ ระบบประปา ม.13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม โดยนายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม มอบหมายให้งานผลิต ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ " น้ำประปา กปภ. - อปท. เพื่อปวงชน" ปี 2565ให้แก่ ระบบประปา ม.13 ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการผลิตและให้บริการน้ำประปาที่ได้คุณภาพและมาตรฐานแก่ประชาชน แก่ผู้ปฏิบัติงานดูแลระบบประปาหมู่บ้าน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผู้ปฏิบัติงานด้านดูแลระบบประปาหมู่บ้านดำเนินการอยู่ ทั้งนี้ได้แนะนำในส่วนของกระบวนการผลิตน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำในส่วนของค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และการจ่ายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค แบคทีเรียในน้ำประปา ซึ่งหลังจากนี้ จะมีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่าง กปภ.- อปท. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านต่อไป

 

มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน

ด้วยความห่วงใย จาก กปภ.สาขาขนอม

นายธำรง คุ้มเพชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาขนอม

และทีมงานผลิตและงานบริการฯ กปภ.สาขาขนอม

 

#ช่องทางติดต่อสอบถาม

•  โทรศัพท์ : 0-7552-8201

• โทรสาร : 0-7552-8710

• โทรศัพท์มือถือ สำนักงาน : 09-3762-1661

• Page Facebook : https://www.facebook.com/PWA.Khanom/

• Line id : pwa5551031

• PWA Line Official id : @pwathailand

 
เลื่อนขึ้นข้างบน