กปภ.สาขาตราด ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” โดยมีการลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมในพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาตราดโดยไม่คิดค่าแรง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตราด ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” โดยมีการลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมในพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาตราดโดยไม่คิดค่าแรง

23 มิถุนายน 2565


กปภ.สาขาตราด ให้บริการประชาชน ในโครงการ “กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” โดยมีการลงพื้นที่ให้บริการดูแลซ่อมแซมในพื้นที่จำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาตราดโดยไม่คิดค่าแรง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาตราด โดย นายสรายุทธ ทองเหี่ยง ผจก.กปภ.สาขาตราด มอบหมายให้ นายภิภพ นพเก้า หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่อาสาดูแลประชาชนในโครงการ "กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" โดยนำทีมช่างตรวจเช็คระบบประปาภายในบ้านลูกค้า ซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าแรง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ ณ บริเวณซ.ชัยมงคล อ.เมืองตราด จังหวัดตราด

 
เลื่อนขึ้นข้างบน