การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565” ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

18 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565”  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่  17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ นำโดย นางเกศสุดา ยั่งยืน ผู้จัดการฯ นายอิศรัตน์ จำนงชอบ หัวหน้างานบริการฯ น.ส.ทัศนีย์ เกตุภูงา หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2565"  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่  17 ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.แนะนำ/เชิญชวนให้ลูกค้าใช้ช่องทางออนไลน์ในการทำธุรกรรมกับ กปภ.

2.ตรวจสอบและซ่อมแซมท่อแตกรั่วหน้าบ้าน/นอกบ้าน

3.ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน

4.ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน

    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และพึงพอใจเป็นอย่างมาก

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

 
เลื่อนขึ้นข้างบน