กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2565

18 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขาสามพราน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 8/2565

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 กปภ.สาขาสามพราน นำโดย นายพิชัย พันธุ์อร่าม ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วย น.ส.สิริพร กิจวิจารณ์ ผช.ผจก. หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด "ร่วมกันจัดกิจกรรมMorning Talk ครั้งที่ 8/2565" เนื้อหาสำคัญในการสนทนา คือ ติดตามผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเป้าหมาย เน้นย้ำในเรื่อง การจัดการน้ำสูญเสีย ข้อร้องเรียน งานซ่อมท่อที่ล่าช้า และมาตรการป้องกันโควิด-19  พร้อมทั้งปรึกษาหารือปัญหาการทำงานต่างๆ ของแต่ละสายงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และต้อนรับพนักงานใหม่ คุณศมณธร ทรงเจริญ พนักงานการเงินและบัญชี 3 งานจัดเก็บรายได้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน