กปภ.สาขากำแพงเพชร จับมือ กรจ.ข. 10 เก็บข้อมูลแรงดันน้ำปลายสายพื้นที่การจ่ายน้ำสถานีหนองปลิงเพื่อปรับแผนการจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากำแพงเพชร จับมือ กรจ.ข. 10 เก็บข้อมูลแรงดันน้ำปลายสายพื้นที่การจ่ายน้ำสถานีหนองปลิงเพื่อปรับแผนการจ่ายน้ำ

18 พฤษภาคม 2565


กปภ.สาขากำแพงเพชร จับมือ กรจ.ข. 10 เก็บข้อมูลแรงดันน้ำปลายสายพื้นที่การจ่ายน้ำสถานีหนองปลิงเพื่อปรับแผนการจ่ายน้ำ

เมื่อเวลา 21.00 น.วันที่ 17 พ.ค.65 ที่ผ่านมา กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายนิสิต ใจอินทร์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแรงดันน้ำปลายสายส่วนพื้นที่สูง ของสถานีผลิตน้ำหนองปลิง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารแรงดัน รองรับการปรับเปลี่ยนแผนการจ่ายน้ำ ให้เหมาะสม. โดยได้รับความร่วมมือจากกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 มาเป็นพี่เลี้ยงในครั้งนี้อย่างดียิ่ง มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน #เก็บข้อมูลแรงดันน้ำ #การประปาส่วนภูมิภาค💦

 
เลื่อนขึ้นข้างบน