ขอติดตั้งประปาเร็วทันใจ แจ้งผลผ่าน SMS และ แอปพลิเคชั่นไลน์ เชิญชวนลูกค้าทำธุรกรรม Online มาครั้งเดียวจบ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ขอติดตั้งประปาเร็วทันใจ แจ้งผลผ่าน SMS และ แอปพลิเคชั่นไลน์ เชิญชวนลูกค้าทำธุรกรรม Online มาครั้งเดียวจบ

18 พฤษภาคม 2565


ขอติดตั้งประปาเร็วทันใจ แจ้งผลผ่าน SMS และ แอปพลิเคชั่นไลน์ เชิญชวนลูกค้าทำธุรกรรม Online มาครั้งเดียวจบ

จากผลสำรวจความต้องการของลูกค้า กปภ.สาขากำแพงเพชร พบว่า ลูกค้าต้องการมาติดต่อทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว เช่น การขอติดตั้งประปา การชำระค่าติดตั้งประปา เป็นต้น จากนั้น กปภ.สาขากำแพงเพชร ได้นำผลสำรวจความต้องการของลูกค้ามาปรับปรุงการให้บริการ โดยการเชิญชวนลูกค้าที่มาขอติดตั้งประปาทำธุรกรรมกับ กปภ.ผ่านระบบ Online หากลูกค้าเดินทางมายังสำนักงาน จะสามารถทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว โดยจะทราบผลค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาผ่าน SMS และกลุ่มไลน์ติดตั้งลูกค้ารายใหม่ พร้อมชำระค่าติดตั้งประปาได้ทันที ในส่วนของใบเสร็จค่าติดตั้ง กปภ.สาขากำแพงเพชร จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ และแจ้งผลการชำระเงินแล้วเสร็จผ่าน SMS และกลุ่มไลน์ติดตั้งลูกค้ารายใหม่ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการทำธุรกรรม Online กับ กปภ.สาขากำแพงเพชร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จากความต้องการของลูกค้านำมาสู่ความพึงพอใจในภาพรวม ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุดที่ไม่ต้องมาติดต่อทำธุรกรรมหลายครั้ง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่หันมาทำธุรกรรม Online กับ กปภ.สาขากำแพงเพชร มากยิ่งขึ้น มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน #ติดตั้งประปาออนไลน์ #การประปาส่วนภูมิภาค 💦

 
เลื่อนขึ้นข้างบน