กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ กปภ.สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ กปภ.สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

12 พฤษภาคม 2565


กปภ.ข.6 จัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ กปภ.สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วยกองระบบจำหน่าย นำโดย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย และกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำโดย นายพฤหัส คำเรือน ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นำทีมพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการภาคีเครือข่ายเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กลุ่มภาคี "ชัยภูมิ" ประกอบด้วย กปภ.สาขาในสังกัดพื้นที่ จ.ชัยภูมิ จำนวน 6 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาชัยภูมิ สาขาภูเขียว สาขาแก้งคร้อ สาขาจัตุรัส สาขาหนองบัวแดง และสาขาบำเหน็จณรงค์ ซึ่งในครั้งนี้ นำทีมโดย นายอัชนันท์ อุ่นโสดา ผู้จัดการ กปภ.สาขาชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม ผู้ช่วยผู้จัดการฯ เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ กปภ.สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ซึ่งจัดให้มีการอบรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ร่วมกันในสายงานต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยกองระบบจำหน่าย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการลดน้ำสูญเสีย การใช้โปรแกรมด้านมาตรวัดน้ำ การดำเนินงานด้านงบประมาณ การประชาสัมพันธ์กลุ่มไลน์แอดเพิ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ และการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า ด้านกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ ได้เน้นย้ำการเรียนรู้ด้านระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา การตรวจวินิจฉัยระบบการผลิตน้ำประปาและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เห็นกระบวนการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น จากนั้น กิจกรรมภาคค่ำยังได้ร่วมกันเดินสำรวจหาท่อแตกรั่ว เพื่อมุ่งเป้าลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานหลังจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ และในโอกาสนี้ กปภ.ข.7 และสาขาในสังกัด ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมปฏิบัติงานจริง เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานพร้อมนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมอบนโยบายในการปฏิบัติให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายองค์กร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565ณ กปภ.สาขาชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน