การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ที่หน่วยบริการหนองฝ้าย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ที่หน่วยบริการหนองฝ้าย

12 พฤษภาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ จัดกิจกรรมโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ที่หน่วยบริการหนองฝ้าย

 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กปภ.สาขาเลาขวัญนำโดยนางสาว จงกล เห็นประเสริฐผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ พร้อมทั้งหัวหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" บริเวณหน้าตลาดสดหนองฝ้าย ต.หนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  โดยโครงการนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 130 ปี  อีกทั้งมอบของที่ระลึก กปภ. ให้แก่ลูกค้าที่ Add Line : @pwathailand หรือดาวน์โหลด Mobile Application : PWA 1662  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.และลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจในการให้บริการกับลูกค้า  มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน