กปภ. จับมือกรมทางหลวง "รวมใจต้านภัยแล้ง" ปี65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. จับมือกรมทางหลวง "รวมใจต้านภัยแล้ง" ปี65

04 เมษายน 2565


กปภ. จับมือกรมทางหลวง "รวมใจต้านภัยแล้ง" ปี65

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับกรมทางหลวง ดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" เพื่อสนับสนุนน้ำประปาบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย
 
          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง และปัญหาการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ กปภ. ในฐานะมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับจึงดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกำชับสำนักงานประปาทุกสาขาบริหารจัดการน้ำ เพื่อรักษาปริมาณน้ำดิบให้เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง นอกจากมาตรการดังกล่าวเพื่อร่วมบำบัดทุกข์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กปภ. ร่วมกับกรมทางหลวงดำเนินโครงการ "กรมทางหลวง - การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" โดยสนับสนุนน้ำประปาให้แก่รถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวงเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 เป็นต้นไปจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย
 
          รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยินดีสนับสนุนน้ำประปาแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ซึ่งสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำประสานงานกับ กปภ.สาขา ในพื้นที่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ และจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน

 
เลื่อนขึ้นข้างบน