เฉียบ ! กปภ. จัดยิ่งใหญ่ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

เฉียบ ! กปภ. จัดยิ่งใหญ่ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

01 เมษายน 2565


เฉียบ ! กปภ. จัดยิ่งใหญ่ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

                การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัว "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" ณ กปภ.สาขาสมุทรสาคร ส่งมิสเตอร์ประปาจาก 234 สาขาทั่วประเทศ ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนของประชาชนโดยไม่คิดค่าแรง ตั้งเป้าหมายผู้รับบริการ 13,000 ครัวเรือน

                พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวันครบรอบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ด้วยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดรายจ่าย คลายทุกข์ ให้ประชาชนได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับบริการและประโยชน์จากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

               นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)กล่าวว่า กปภ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำประปาและยกระดับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วในทุกช่องทางเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ได้ดำเนิน "โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน"โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (มิสเตอร์ประปา) จาก กปภ. 234 สาขา ลงพื้นที่ทำงานในรูปแบบ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยให้คำแนะนำและให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนของประชาชนโดยไม่คิดค่าแรง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565เพื่อส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ โดยตั้งเป้าหมายผู้รับบริการตลอดโครงการ 13,000 ครัวเรือน ซึ่งกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ ณ กปภ.สาขาสมุทรสาคร พร้อมถ่ายทอดสดออนไลน์และจัดพิธีเปิดในส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ

                นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. และประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในลักษณะ "ประชารัฐ" ในอนาคต ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน