มท.2 สั่งการ กปภ. เดินหน้ามาตรการภัยแล้ง ปี 2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 สั่งการ กปภ. เดินหน้ามาตรการภัยแล้ง ปี 2565

18 มีนาคม 2565


มท.2 สั่งการ กปภ. เดินหน้ามาตรการภัยแล้ง ปี 2565

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้ามาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบในฤดูแล้ง ปี 2565 เตรียมพร้อมน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ให้บริการประชาชนตลอดช่วงหน้าแล้ง

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่าตามการคาดหมายสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 และจะสิ้นสุดฤดูร้อนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งและส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ได้กำชับให้กปภ. เตรียมความพร้อมมาตรการรับมือภัยแล้ง ดังนี้

          มาตรการด้านแหล่งน้ำดิบกำชับ กปภ.ทุกสาขา เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาตลอดช่วงฤดูแล้ง เร่งสูบน้ำ
เข้าสระเก็บน้ำดิบ พร้อมสำรองแหล่งน้ำใกล้เคียงทั้งแหล่งน้ำสาธารณะและเอกชนเมื่อเกิดปัญหาขาดแคลน
และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดการปนเปื้อน

          มาตรการด้านการผลิตและจ่ายน้ำ บริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาปริมาณน้ำดิบ จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำและตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการใช้งาน พร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

          การช่วยเหลือประชาชน กปภ. เตรียมพร้อมน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยการจ่ายน้ำประปาให้แก่รถบรรทุกน้ำฟรี พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง  

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการกปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง"โครงการ "กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง" และร่วมมือกับ ปภ. ลงนาม MOU บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นมารับน้ำฟรีได้ทุกสาขาซึ่งขอให้หน่วยงานส่งหนังสือความประสงค์ขอรับน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมระบุหมายเลขทะเบียนรถบรรทุกน้ำ อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำ และจัดเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ในช่วงขาดแคลน หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมที่PWA Contact Center1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน