มท.2 ปลื้ม ! โครงการของขวัญปีใหม่ กปภ. มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ อย่างล้นหลาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 ปลื้ม ! โครงการของขวัญปีใหม่ กปภ. มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ อย่างล้นหลาม

17 มีนาคม 2565


มท.2 ปลื้ม ! โครงการของขวัญปีใหม่ กปภ. มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการฯ อย่างล้นหลาม

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" ลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการติดตั้งประปาใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย ได้มาตรฐาน ในพื้นที่บริการของ กปภ. 234 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565" ตามภารกิจหลักในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" กปภ. ได้จัดทำ "โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% สำหรับลูกค้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย(ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ ประชาชนมีน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สำหรับอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2565 รวมทั้งสิ้น 22,743 ราย ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.49 (คะแนนเต็ม 5) 

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. พร้อมให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ หรือ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน