ผู้ว่าการ กปภ. รับมอบใบรับรอง ISO 24512:2007 ตามหลักสากล 5 สาขาแรกในประเทศไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ผู้ว่าการ กปภ. รับมอบใบรับรอง ISO 24512:2007 ตามหลักสากล 5 สาขาแรกในประเทศไทย

09 มีนาคม 2565


ผู้ว่าการ กปภ. รับมอบใบรับรอง ISO 24512:2007 ตามหลักสากล 5 สาขาแรกในประเทศไทย

 

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม เป็นหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ให้บริการน้ำประปาแห่งแรกในประเทศไทย โดยมี กปภ. 5 สาขาแรกที่ได้ผ่านมาตรฐานฯ แล้ว ได้แก่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงใหม่ สาขาบ้านฉาง และสาขาอุดรธานี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในมาตรฐานการผลิตน้ำประปาที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นด้วยน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน