การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนาม MOU บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนาม MOU บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

07 มีนาคม 2565


การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ลงนาม MOU บูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประเมินพื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภัยแล้ง ปี 2564/65 ซึ่งพบว่ามีพื้นที่คาดว่าจะเสี่ยงประสบกับภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ 33 สาขา ใน 24 จังหวัด และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 จังหวัด 9 อำเภอ 24 ตำบล กปภ. และ ปภ. ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่จะเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเป็นอย่างยิ่ง ทั้ง 2 หน่วยงาน จึงร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนไว้รองรับสำหรับการผลิตน้ำประปา โดยจัดพิธีลงนามอย่างเป็นทางการ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่าประเทศไทยเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยสภาพอากาศทั้งร้อนและแห้ง อาจส่งผลปริมาณน้ำในแหล่งน้ำแห้งขอดและเกิดภัยแล้งได้ง่ายขึ้น จึงต้องขอความร่วมมือทุกครัวเรือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าโดยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพราะทรัพยากรน้ำมีจำนวนจำกัด การกักเก็บน้ำยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รวมทั้งตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนว่าไม่มีจุดแตกรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของค่าน้ำประปาสูงผิดปกติและสูญเสียทรัพยากรน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์หากประชาชนพบเห็นท่อประปาแตกรั่วกรุณาแจ้งที่ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน