ก้าวล้ำไปอีกขั้น กปภ. ได้รับรองมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม 5 สาขาแรกในประเทศไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ก้าวล้ำไปอีกขั้น กปภ. ได้รับรองมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม 5 สาขาแรกในประเทศไทย

24 กุมภาพันธ์ 2565


ก้าวล้ำไปอีกขั้น กปภ. ได้รับรองมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม 5 สาขาแรกในประเทศไทย

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ผ่านการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม ตามหลักสากลโดยได้รับการตรวจประเมินจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งมี กปภ. 5 สาขา ที่ได้รับรองมาตรฐานฯ นำร่องไปแล้ว ได้แก่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงใหม่ สาขาบ้านฉางและสาขาอุดรธานี 

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ดำเนินภารกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐานสำหรับอุปโภคบริโภคให้บริการประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการและระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง กปภ. ให้ความสำคัญกับคุณภาพของน้ำประปาที่ต้องสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยมีกระบวนการตกตะกอน การกรอง เติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค และมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตตลอด24 ชั่วโมง พร้อมนำมาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม ตามหลักสากล มาใช้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยได้รับการตรวจประเมินจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) ซึ่งมี กปภ. 5 สาขา ที่ได้รับรองมาตรฐานฯ นำร่องไปแล้ว ได้แก่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร สาขาหาดใหญ่ สาขาเชียงใหม่ สาขาบ้านฉาง และสาขาอุดรธานี 

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจรักษามาตรฐานการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาจากการผ่านการตรวจประเมินในครั้งนี้ต่อไป และจะพัฒนาบริการอื่น ๆ โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของ กปภ. ควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน