กปภ.สาขาสมุทรสาคร ได้มาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม มาตรฐานสากล แห่งแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ได้มาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม มาตรฐานสากล แห่งแรก

17 กุมภาพันธ์ 2565


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ได้มาตรฐาน ISO 24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม มาตรฐานสากล แห่งแรก

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาสมุทรสาคร นำร่องสาขาแรกเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตน้ำประปา มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ล่าสุด ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO24512:2007แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม ตามหลักมาตรฐานสากล โดยได้รับการตรวจประเมินจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในพื้นที่กปภ.สาขาสมุทรสาคร

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ผู้ผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย มุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการตามหลักสากลและบริหารจัดการน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้ง จัดให้มีการติดตามและควบคุมคุณภาพน้ำในทุกขั้นตอนของทุกกระบวนการผลิตและส่งจ่ายตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ล่าสุด กปภ.สาขาสมุทรสาคร นำร่องสาขาแรกเสริมความเชื่อมั่นของลูกค้าด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิตน้ำประปา ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO24512:2007 แนวทางการบริหารจัดการและบริการน้ำดื่ม ตามหลักมาตรฐานสากล โดยได้รับการตรวจประเมินจาก บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถานีผลิตน้ำโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ในพื้นที่ กปภ.สาขาสมุทรสาคร

          นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.สาขาสมุทรสาครเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำประปา พร้อมขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้ามีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน