สุดคึกคัก ! ประชาชนให้ความสนใจ โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” ปี 65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

สุดคึกคัก ! ประชาชนให้ความสนใจ โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” ปี 65

04 กุมภาพันธ์ 2565


สุดคึกคัก ! ประชาชนให้ความสนใจ โครงการ “ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้” ปี 65

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการ "ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในการติดตั้งประปาใหม่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีจากการใช้น้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า กปภ. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ขานรับโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายใต้แนวคิด "130 ปี มหาดไทย ส่งสุข คลายทุกข์ให้ประชาชนรับปีใหม่ 2565" ตามภารกิจหลักในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย กปภ. ได้จัดทำ "โครงการ ติดมิเตอร์ใหม่ ลดราคา การประปาฯ จัดให้" เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนด้วยการลดค่าติดตั้งประปาใหม่ 10% เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับลูกค้ารายใหม่ประเภทที่อยู่อาศัย (ติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 1/2นิ้ว) ในพื้นที่ให้บริการของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ และเฉพาะส่วนเหมาจ่ายที่มีระยะห่างจากท่อเมนจ่ายน้ำประปาไม่เกิน 10 เมตร (ไม่รวมส่วนวางท่อภายในบ้าน) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ สนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีประชาชนเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 - 21 มกราคม 2565 เป็นจำนวน 4,795 ราย ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.71 (คะแนนเต็ม 5) โดยประชาชนท่านใดสนใจสามารถยื่นคำขอติดตั้งเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือสาขาใกล้บ้านของท่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน