มท.2 สั่ง กปภ. เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำพื้นที่เสี่ยง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 สั่ง กปภ. เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำพื้นที่เสี่ยง

03 กุมภาพันธ์ 2565


มท.2 สั่ง กปภ. เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง สำรองน้ำพื้นที่เสี่ยง

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำในจังหวัดมุกดาหาร ณ กปภ.สาขามุกดาหาร มอบนโยบายให้ กปภ. เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง พร้อมสำรองน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ตามการคาดหมายสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในปี 2565 ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม ทำให้มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวและแห้ง อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งและปริมาณน้ำในแหล่งน้ำแห้งขอด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาบริการประชาชน รวมถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักหรือแหล่งต้นน้ำที่ กปภ. ใช้เป็นแหล่งน้ำดิบนั้นอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบ ได้สั่งการให้ กปภ. เตรียมมาตรการรับมือ ดังนี้ 1) ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด สำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบเพื่อให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน 2) เร่งสูบน้ำเพื่อกักเก็บน้ำเข้าสระ เตรียมพร้อมแหล่งน้ำสำรองหากเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดิบ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 3) บรรเทาความเดือดร้อนโดยเตรียมน้ำสะอาดแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.ได้วางแผนเตรียมความพร้อมให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในตลอดช่วงหน้าแล้งนี้ อย่างไรก็ตาม กปภ. ขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง ได้แก่ เตรียมภาชนะกักเก็บสำรองน้ำไว้และหมั่นตรวจสอบระบบประปาในบ้านเสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน