กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2564 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2564

01 กุมภาพันธ์ 2565


กปภ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 2564

              การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รับรางวัล "ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น : ด้านนวัตกรรม ประเภทชมเชย" ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง สู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา

              นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2564 แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด "ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน Sustainable Moving Towards The Next Normal" ซึ่งในปีนี้ กปภ. ได้รับรางวัล "ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น : ด้านนวัตกรรม" ประเภทชมเชย จากผลงานชุดตรวจสอบแมงกานีสในน้ำแบบภาคสนาม (Mn-Aqua8Test) มุ่งเน้นการใช้งานแบบภาคสนาม โดยอ่านผลจากแผ่นเทียบสีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ทั้งน้ำผิวดิน น้ำบาดาล และน้ำประปา ให้ผลทดสอบที่รวดเร็ว ซึ่งผ่านการทดสอบความถูกต้องของผลทดสอบด้วยเครื่องมือในห้องปฏิบัติการและผ่านการทดสอบความชำนาญจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนวัตกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ควบคุมดูแลระบบผลิตน้ำประปาสามารถตรวจสอบปริมาณแมงกานีสในน้ำได้อย่างแม่นยำ ทำให้การปรับจ่ายสารเคมีที่ใช้ในการผลิตน้ำประปามีความเหมาะสมและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ลดการนำเข้าชุดทดสอบจากต่างประเทศ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน

               ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ควบคู่กับการผลิตน้ำประปาอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพแก่ประชาชนกว่า 74 จังหวัดทั่วประเทศ ตามวิสัยทัศน์ "มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา"

 
เลื่อนขึ้นข้างบน