กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาอย่างต่อเนื่องแก่ รพ.สนามและศูนย์พักคอย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาอย่างต่อเนื่องแก่ รพ.สนามและศูนย์พักคอย

21 มกราคม 2565


กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาอย่างต่อเนื่องแก่ รพ.สนามและศูนย์พักคอย

         นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมสนับสนุนดูแลน้ำประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจภายใน
โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ทั้งสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์ใหม่โอมิครอน สั่งการ กปภ. ติดตั้งมิเตอร์ประปาและจ่ายน้ำฟรีแก่โรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย
อย่างต่อเนื่อง
 
         นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ทั้งสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์ใหม่โอมิครอนในประเทศไทย ภาพรวมของการแพร่ระบาดต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทางภาครัฐยังคงเปิดโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอยในหลายพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่ได้ทันที ภายใต้มาตรการที่สาธารณสุขกำหนด ดังนั้น
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมสนับสนุนน้ำประปาอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่และทั่วถึง โดย กปภ. ติดตั้งมิเตอร์ประปาและจ่ายน้ำฟรีให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์พักคอย จำนวน 630 ตัว และปริมาณน้ำจ่ายฟรี เกือบ 500,000 ลบ.ม. พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่โรงพยาบาลสนาม 276 แห่ง ในพื้นที่ 76 จังหวัด จำนวน 463,552 ขวด หรือ กว่า 300,000 ลิตร (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2565)
         นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. พร้อมเคียงข้างประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ ขอส่งความห่วงใยให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ป้องกันตนเองและปฏิบัติตามหลัก Universal Prevention อย่างเคร่งครัด รวมทั้งประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นระยะ ๆ และหากหน่วยงานในพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อได้ที่ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง

 
เลื่อนขึ้นข้างบน