มท.2 สั่งการ กปภ. เตรียมความพร้อมสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา รองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

มท.2 สั่งการ กปภ. เตรียมความพร้อมสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา รองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 มกราคม 2565


มท.2 สั่งการ กปภ. เตรียมความพร้อมสาธารณูปโภคด้านน้ำประปา รองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อมอบนโยบายสำหรับการเตรียมความพร้อมสาธารณูปโภคด้านน้ำประปารองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)เปิดเผยว่า ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยสามารถสร้างรายได้และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี จึงต้องเตรียมพร้อมรับมือไว้ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา ทั้งนี้ ได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมความพร้อมแหล่งน้ำดิบและการผลิตให้เพียงพอรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนทั้งในพื้นที่และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์และแผนการเพิ่มศักยภาพการสร้างความอยู่ดีกินดีมีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในทุกครัวเรือนครอบคลุมทุกพื้นที่ และเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับความต้องการการใช้น้ำของประชาชนและชุมชนที่มีการขยายตัว รวมถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ ให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในพื้นที่และแนวทาง การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้ด้วย

          นายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า อีกหลายเดือนกว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝน กปภ. จึงต้องขอความร่วมมือทุกครัวเรือนให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าโดยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวัน เพราะทรัพยากรน้ำมีจำนวนจำกัด การกักเก็บน้ำยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รวมทั้งตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนว่าไม่มีจุดแตกรั่ว ซึ่งเป็นสาเหตุของค่าน้ำประปาสูงผิดปกติและสูญเสียทรัพยากรน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์ หากประชาชนพบเห็นท่อประปาแตกรั่ว กรุณาแจ้งที่ กปภ.สาขาที่ใช้บริการ หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน